Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
A FODISZ története, célja, küldetése


Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége


A Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) közhasznú társadalmi szervezetként 2008. március 8-án alakult meg azzal a céllal, hogy minden fogyatékossági ágban kialakítsa azt a struktúrát, amely lehetővé teszi a fogyatékos emberek, diák- és szabadidősport tevékenységeinek minőségi és hatékony szervezését.

A FODISZ megalakulása óta eltelt öt évben több mint 8.500 fogyatékkal élő diák és felnőtt sportolót integrált a rendszerébe, szervez számukra folyamatos sporttevékenységet 20 megyei tagszervezetével együttműködve. A FODISZ látja el a fogyatékos sportszféra szabadidősportjának szervezését, közel 12.000 ember számára.

 Az elmúlt öt év tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a FODISZ-nak óriási szerepe és felelőssége van abban, hogy a közel 300.000 fogyatékkal élő embert, hátrányos helyzetű társadalmi csoportot képes legyen megszólítani, akik számára szinte a FODISZ és tagszervezeti által szervezett, megvalósított sportélet, versenyzési lehetőség jelenti az egyetlen kitörési pontot, és a társadalmi felzárkózás lehetőségét.

A FODISZ, tagszervezeti hálózattal rendelkező országos sportszövetség a megalakulása óta tartozott valamilyen sport köztestületi rendszerhez, szervezethez.

2012-től a MOB irányítása alá került a magyar sport, a sportszakmai működés integrált csoportokba lettek szervezte. A különböző fogyatékossági specifikumban szerveződött sportági szövetségeket, köztük a FODISZ-t is a MOB Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozatába sorolta, a MOB FST tagja a FODISZ is.

Az elmúlt három évben a magyar sportszektorban, a hazai fogyatékos sportszférában végbement stratégiai jelentőségű változások szükségessé tették azt, hogy a FODISZ világosan láttassa mindenkivel rövid, és középtávú céljait.

FODISZ, a maga által meghatározott célok eléréséhez szervezi tevékenységeit, használja eszközrendszerét, alakítja a szövetség működésének optimális mechanizmusát.

A FODISZ dinamikus és gyors fejlődési folyamaton ment keresztül az elmúlt években.  A szövetség vezetősége a korábbi évek tapasztalatai alapján megértette azt, hogy a rövid idő alatt elért gyors sikerek, eredmények hosszú távú fenntartásához innovatív eszközök, koordinált folyamatok alkalmazására van szükség. Ehhez tapasztalattal rendelkező nyitott, dinamikus sportvezetőkre, sportmanagerekre van szükség mind az országos, mind a megyei szervezeteiben, a megkezdett fejlesztéseket miden területen folytatni kell! 

Az elkezdett folyamat része az új arculattal nemrég megjelent FODISZ weboldal amelyhez kapcsolódik a szövetség facebook közösségi oldala is. Végéhez közeledik az a sportinformatikai fejlesztés (VESPA - verseny és sportoló adatbázis) amelybe minden sportoló, edző naprakészen megtalálható lesz, amelynek használata alapján kerülnek mind a területi, megyei, regionális és országos versenyek megrendezésre. A FODISZ vezetése mindent megtesz azért, hogy a kornak megfelelő informatikai programmal segítse a szövetség sportéletének, versenyzésének szervezését.

 

A FODISZ küldetése, hogy olyan működő mechanizmust, rendszert, folyamatokat alakítson ki mind az országos, mind a megyei szervezetein belül, amely lehetővé teszi a rövid, közép és hosszútávon fenntartható, eredményes és hatékony sportéletet, versenyzés biztosításon a fogyatékkal és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban élő diákok, fiatalok számára.  

 

Számítunk minden fogyatékos embert, diákot támogatni szándékozók személyi jövedelmük 1%-ának felajánlására. Adószámunk: 18197378-1-42

Köszönjük!